Český Krumlov, For children and students, Tours

Prohlídka města Český Krumlov pro děti EN

admin
on Sep 29, 2019

Prohlídka města Český Krumlov pro děti (v doprovodu dospělého), pro rodiny s dětmi apod.

Prohlídka Krumlova s modrou zámeckou paní :o)

 1. KRUMLOVSKÉ POVĚSTI“ – strašně strašidelná prohlídka pro malé nezbedy
  Určitě jste už slyšeli, že v Krumlově straší… město s tak dlouhou historií musí mít i svá strašidla. Jak vypadají? Proč tam jsou? Přinášejí nám nějaký vzkaz? To vše do dozvíme během prohlídky města.
  • během prohlídky budeme ve městě hledat domy, ke kterým se pojí nějaká pověst – vydáme se tedy hledat strašidla…
  • děti dostanou návod, jak mají k jednotlivým domům dojít, na každém stanovišti si povíme příběh, který se tam odehrál, prohlédneme si jednotlivé postavy z příběhu a vymyslíme, jaké poselství nám strašidla přinášejí
  • na některých stanovištích děti plní různé úkoly, případně kreslí, dostávají razítka za splněné úkoly apod.
  • vhodné pro děti od cca 6 let, znalost čtení a psaní není nutná (pracovní listy mohou vyplňovat rodiče)

   Začátek – na náměstí u kašny
   Konec – na ostrově u mlýnského náhonu
   Délka prohlídky cca 60 minut
   Cena: 1200,– Kč/skupinu
 2. KRUMLOVSKÝ ZVĚŘINEC“
  Víte, že Český Krumlov je plný zvířat? Ani ne tak živých, jako těch namalovaných… Prohlídka města zaměřená na heraldická zvířata, pověsti o zvířatech a šlechtických rodech z Českého Krumlova
  • putování městem za zvířaty, která najdeme v erbech a v nástěnných malbách
  • děti dostanou návod, jak jednotlivá zvířata najít
  • na jednotlivých stanovištích si povíme, jaké pověsti a příběhy se s těmito zvířaty pojí
  • během celé cesty luštíme tajenku a dozvíme se, jak se do Krumlova dostali medvědi
  • vhodné pro děti od cca 8 let (menším dětem mohou tajenku vyluštit rodiče)

   Začátek – na náměstí u kašny
   Konec – na 1. zámeckém nádvoří
   Délka prohlídky cca 60 minut
   Cena: 1200,– Kč /skupinu

Prohlídky je možné uzpůsobit dětem různých věkových kategorií (v objednávce, prosím, uveďte věk dětí, pro které má být určena).

V letních měsících je na objednávku možné udělat prohlídku s průvodcem v historickém kostýmu (provede vás pacholek Janek, komorná Johana, pradlena Madlena, hraběnka Kateřina nebo tovaryš Antonio…)